Eduelo

Już od kilku lat korzystam z uczniami z bogatych zasobów Eduelo. Służą one zarówno do rozwijania zainteresowań uczniów, a także do powtórzenia i utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności. Chętnie korzystam z tej platformy w celu sprawdzenia zdobytej wiedzy   przez uczniów. W tym celu mogę sama przygotować testy sprawdzające dostosowane do możliwości moich wychowanków. Po    wykonaniu zadań przez uczniów mam możliwość wygenerowania raportów szczegółowych i zbiorczych, co jest bardzo pomocne i potrzebne w ocenianiu kształtującym.  

Możesz również polubić…