2019/2020

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Przed rozpoczęciem ferii Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Pobierz poradnik. Rodzicu, o tym musisz pamiętać! Organizator wypoczynku (kolonii,...

Informator konsultacji

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, zbliża się zakończenie roku szkolnego, więc bardzo prosimy o zwrot wypożyczonych książek do naszej biblioteki. Od 1 czerwca (poniedziałek od 12.00-13.00) oddajemy: lektury, które zostały już opracowane; wypożyczone książki z zakresu...

Konsultacje dla uczniów kl. VIII [AKTUALIZACJA]

Od 25 maja 2020r. nasza szkoła proponuje możliwość skorzystania przez uczniów klasy VIII z dobrowolnych konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Rodzice, wysyłając ucznia na konsultacje, zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole...

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZEWIE

W przypadku zauważenia objawów: gorączka powyżej 38oC kaszel duszności należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce (sala języka...

Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Zakrzewie podczas konsultacji

Podstawa: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia z 15.05.2020r. Cel procedury Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19. Terminy konsultacji...

Konsultacje dla uczniów kl. VIII

Od 25 maja 2020r. nasza szkoła proponuje możliwość skorzystania przez uczniów klasy VIII z dobrowolnych konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Rodzice, wysyłając ucznia na konsultacje, zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole...

Wytyczne GIS, MEN i MZ

Wytyczne_GIS, MZ i MEN_dla_przedszkoli,_oddziałów_przedszkolnych_w_szkole_podstawowej_i_innych_form wychowania_przedszkolnego_oraz_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3 Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna-1 Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkół_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole-1 WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne-2