Konsultacje dla uczniów kl. VIII [AKTUALIZACJA]

Od 25 maja 2020r. nasza szkoła proponuje możliwość skorzystania przez uczniów klasy VIII z dobrowolnych konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Rodzice, wysyłając ucznia na konsultacje, zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Zakrzewie, opracowanymi na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. oraz zaleceń  MZ i MEN. Przebywanie ucznia w szkole na zajęciach będzie się wiązało z zaakceptowaniem procedur i jednoczesnym wyrażeniem zgody na codzienny pomiar temperatury ciała.

Konsultacje będą miały miejsce w jednej sali (pracownia matematyczna)

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Poniedziałek Czwartek
25.05 28.05
01.06 04.06
08.06  
15.06  

GODZINY KONSULTACJI:

 

  PONIEDZIAŁEK CZWARTEK
J.POLSKI 8.00-9.55 12.10-14.05
J.ANGIELSKI 10.05-12.00 10.05-12.00
MATEMATYKA 12.10-14.05 8.00-9.55

Szczegółowe zasady  organizacji konsultacji z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych ustalają  nauczyciele prowadzący te zajęcia z grupami.

 

Konsultacje:

8.00-8.45 przerwa  8.50-9.35 przerwa  9.40-9.55 przerwa
10.05-11.40 przerwa  10.55-11.40 przerwa  11.45-12.00 przerwa
12.10-12.55 przerwa  13.00-13.45 przerwa  13.50-14.05

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Dorota Wysokińska

Możesz również polubić…