Kadra

mgr Dorota Wysokińska 
biblioteka, nauczanie zintegrowane

mgr Agnieszka Kulenty
historia, wos, j.polski, plastyka

mgr Katarzyna Łoniewska
oddział i punkt przedszkolny, historia, technika

mgr Anna Siczek
nauczanie zintegrowane, geografia, informatyka

mgr Dorota Strzyż
nauczanie zintegrowane, świetlica szkolna

mgr Aneta Jurek
nauczanie zintegrowane, religia, logopedia

Katarzyna Alberska
j. angielski

mgr Marta Chruścik
j. rosyjski

mgr Grażyna Pogonowska
biologia, chemia

mgr Danuta Domańska-Guz
matematyka, przyroda

mgr Elżbieta Celińska
matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Domańska
edukacja dla bezpieczeństwa

Karolina Ostrowska 
pomoc przedszkolna