Projekty

Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu gminy Ulan-Majorat

Projekt realizowany w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w okresie od: 01.12.2023 do: 30.06.2026.

Regulamin projektu i rekrutacji