Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Zakrzewie, rozpoczął się mszą św. w kościele parafialnym. Po mszy wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Na uroczystość przybył wójt Gminy Ulan-Majorat Jarosław Koczkodaj. Na początku wybrzmiał Hymn Państwowy w wykonaniu całej społeczności szkolnej. Potem głos zabrała pani dyrektor Dorota Wysokińska. Przywitała zgromadzonych gości, nauczycieli, rodziców, uczniów, a szczególnie najmłodszych przedszkolaków. Następnie poprosiła włodarza gminy o krótki przekaz słowny. W swoim wystąpieniu wójt zwrócił się do pani Dyrektor dziękując za dotychczasową pracę i wręczył nominację na następną kadencję. W dalszej części swojego przemówienia nawiązał do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i heroicznej walki Polaków o wolność naszej Ojczyzny. Zwrócił się także do młodego pokolenia z prośbą o wytężoną i owocną pracę w nowym roku szkolnym. Nauczycielom życzył cierpliwości i sukcesów w pracy z uczniami. Natomiast rodzicom podziękował za wychowanie swoich dzieci. Do wszystkich zgromadzonych apelował o bezpieczne poruszanie się po drogach.
Na koniec Pani dyrektor przedstawiła przydział obowiązków nauczycieli oraz wychowawstw i poprosiła o przejście do klas.

Możesz również polubić…