Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Powiat Radzyński zaprasza uczniów do podjęcia nauki w klasach I szkół ponadpodstawowych od 1 września 2020 r.

Zgodnie z ogłoszonym przez MEN harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę od 1 września 2020 r., mogą od dzisiaj czyli od 15 czerwca, składać podania o przyjęcie do klas I szkół ponadpodstawowych.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Radzyński przygotowały bogatą ofertę edukacyjną dla kandydatów do klas I. Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zasad rekrutacji znajdują się stronach internetowych szkół:

Zapraszamy również do skorzystania z oferty edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 1b,
tel. 083 352 78 71, (rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do 30.09.2020 r.), więcej informacji na stronie internetowej: http://sosw.powiatradzynski.pl/

Szkoły prowadzone przez Powiat Radzyński posiadają bogatą ofertę edukacyjną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nowoczesną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną oraz sportową.

Dzięki współpracy z SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim w tym roku badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych będą prowadzone przez Poradnię Medycyny Pracy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Skierowanie na badania oraz dodatkowe informacje będzie można uzyskać
w szkole, do której uczeń aplikuje o przyjęcie.

Ponadto warto podkreślić, iż Starosta Radzyński wraz z Wójtami Gmin z terenu powiatu, podjęli wspólną inicjatywę zapewnienia połączeń autobusowych PKS w celu dojazdu uczniów do szkół ponadpodstawowych w godzinach porannych (dojazd do szkoły)
oraz popołudniowych (powrotu do domu po zakończonych zajęciach lekcyjnych).

Zapraszamy do naszych szkół – spotkajmy się już 1 września 2020 r.!

Możesz również polubić…