Konsultacje dla uczniów kl. VIII

Od 25 maja 2020r. nasza szkoła proponuje możliwość skorzystania przez uczniów klasy VIII z dobrowolnych konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Rodzice, wysyłając ucznia na konsultacje, zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Zakrzewie, opracowanymi na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. oraz zaleceń  MZ i MEN. Przebywanie ucznia
w szkole na zajęciach będzie się wiązało z zaakceptowaniem procedur i jednoczesnym wyrażeniem zgody na codzienny pomiar temperatury ciała.

Konsultacje będą miały miejsce w jednej sali (pracownia biologiczna)

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Poniedziałek

25.05

01.06

08.06

15.06

Czwartek

28.05

04.06

 

GODZINY KONSULTACJI:

  PONIEDZIAŁEK CZWARTEK
J.POLSKI 8.00-10.00 12.10-14.10
J.ANGIELSKI 10.05-12.05 10.05-12.05
MATEMATYKA 12.10-14.10 8.00-10.00

 

Szczegółowe zasady  organizacji konsultacji z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych ustalają  nauczyciele prowadzący te zajęcia z grupami.

 

 

 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Dorota Wysokińska

Możesz również polubić…