Dzień Papieski

„Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania”’

16 października – pamiętna data wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Wszyscy staramy się o tym pamiętać . Również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewie pod kierunkiem Anety Jurek i Agnieszki Kulenty przygotowali uroczysty apel. Przytoczyli wspomnienia ludzi, którzy zetknęli się w swoim życiu z Ojcem Świętym. Były to spotkania na górskim szlaku, audiencje w Rzymie oraz wspólne modlitwy w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Recytatorzy deklamowali także utwory napisane przez Ojca Świętego i śpiewali pieśni takie jak „Barka’ czy „Błogosławieni miłosierni”. Na koniec uroczystości występujący cytowali sentencje Papieża np. „Musicie wymagać od siebie, choćby inni od was nie wymagali”

Apel miał na celu przypomnienie pontyfikatu Świętego Jana Pawła II – Człowieka duchowej głębi, wielkiej modlitwy, z którego wszyscy jesteśmy dumni.

Danuta Domańska-Guz

Możesz również polubić…