Dzieciaki na straży

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Zakrzewie przystąpiły do programu “”, którego celem jest propagowanie wśród przedszkolaków ogólnej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy.
W ramach akcji dzieci zrealizowały tematy:
• Bezpieczeństwo: czym jest? Co sprawia, że czujemy się bezpiecznie? Jakie sytuacje są niebezpieczne i dlaczego?
• Alarmowanie: funkcje i zadania poszczególnych służb ratowniczych, wzywanie pomocy.
• Pierwsza pomoc: wzywanie pomocy. Co możemy zrobić, zanim pojawią się ratownicy?

Możesz również polubić…