„REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ Z TERENU GMINY ULAN-MAJORAT”

17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Gmina Ulan-Majorat podpisała umowę dotyczącą projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat” w ramach naboru nr FELU.10.03-IZ.00-002/23 Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu to 2.138.015,99 zł, z czego kwota 1.924.214,38 zł to dofinansowanie z EFS+ i  Budżetu Państwa.

Grupą docelową są uczniowie klas I-VIII SP oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach. W ramach programu zaplanowano: zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zajęcia dodatkowe, wyjazdy edukacyjne dla uczniów oraz szkolenia kadry pedagogicznej. Realizacja projektu potrwa do 30.06.2026 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt.: „Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu gminy Ulan-Majorat”

Możesz również polubić…