ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Grają trąby… dzwonią dzwony,
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!

231 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę zasadniczą. Konstytucja majowa uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze, przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Choć obowiązywała przez rok, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości.
W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy organizując uroczystą akademię, którą rozpoczęto od wprowadzenia Pocztu Flagowego i odśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie wysłuchaliśmy części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas IV-V pod kierunkiem nauczycieli: Zofii Skwara i Kamila Żurawskiego.
Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wzbogacić swoją wiedzę historyczną dotyczącą tej niezwykle ważnej w naszych dziejach ustawy. Patriotyczne wiersze i piosenki pozwalały przenieść się w przeszłość, dostarczały wielu wzruszeń. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor – Dorota Wysokińska – dziękując uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii.

 

Możesz również polubić…