Światowy Dzień Wody

2️⃣2️⃣ marca Światowy Dzień Wody💧💦
💧Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.
💧Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem.
💧W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem: „Wody podziemne – uczynić niewidzialne widocznym”
💧Znaczna większość zasobów wody słodkiej to wody podziemne. Z danych będących w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że w 2021 r. funkcjonowało w Polsce 12099 ujęć wody wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym 360 ujęć powierzchniowych i 11739 ujęć wody podziemnych.🚰
 

Możesz również polubić…