11 listopada

Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. Uczniowie klas IV-V pod kierunkiem p. Zofii Skwara przygotowali montaż słowno- muzyczny przypominający drogę Polski do niepodległości.
Przypomnieli przyczyny rozbiorów Polski , które spowodowały, że nasza ojczyzna zniknęła z mapy Europy.
Poprzez walki narodowowyzwoleńcze ( powstanie kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie, styczniowe, I wojna światowa) ukazali ogromny patriotyzm społeczeństwa.. Być Polakiem to wówczas znaczyło walczyć o Polskę i często , oddać za nią życie. Szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj. Polacy walczyli ze sobą, w dodatku byli rozbici w różnych partiach o odmiennych poglądach. Jednak wszyscy pragnęli niepodległości. Wśród patriotów było wielu polityków i wojskowych: Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Józef Haller i dowódca I Brygady- Józef Piłsudski.
Po 123 latach niewoli, panowania Rosjan, Austriaków i Prusaków na naszych ziemiach w końcu 1918roku odrodziło się państwo polskie.
Poprzez patriotyczne pieśni: Uwierz Polsko, Biały krzyż, Marsz Pierwszej Brygady, Niepodległa- Niepokorna – uczniowie wyrazili prawdziwe, najszczersze uczucie miłości dla naszej Ojczyzny Polski.
Po akademii uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu w Gąsiorach.

Możesz również polubić…