Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Być wiernym, temu w co się wierzy,
Być dumnym, z tego co się wie.
Być pewnym, że wokół jest szczęście,
że jeszcze nie jest tak źle.
Być czułym w miłości, dalekim od złości.
Być prawym i szczodrym:
Człowiekiem po prostu być dobrym
TEGO WSZYSTKIEGO UCZĄ NAS NASI NAUCZYCIELE

Te piękne słowa padły z ust uczniów po przywitaniu pani dyrektor Doroty Wysokińskiej, nauczycieli i pracowników oświatowych przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zakrzewie.
W dalszej części uroczystości Agata i Sebastian złożyli przybyłym życzenia i zaprosili do wysłuchania części artystycznej utrzymanej w tonacji humorystycznej z delikatnym przymrużeniem oka. Złożyły się na nią wierszyki, przyśpiewki tematycznie związane z niektórymi przedmiotami oraz skecz. Wspaniale w tej scenie w role pań woźnych wcieliły się Natalia L. i Zuzia Z. Przedstawiły zawód nauczyciela nieco w krzywym świetle. Nie ujmując sobie ciężkiej pracy sprzątania szkoły, przeszły gładko do trudnej, odpowiedzialnej, ale i bardzo wdzięcznej profesji kształcenia młodego pokolenia i kształtowania zasad moralnych u dzieci i młodzieży.

Młodzi aktorzy dostali gromkie brawa za swój występ. Następnie głos zabrała pani dyrektor, dziękując występującemu samorządowi szkolnemu za zaangażowanie, życzenia, oraz piękne kwiaty. Podziękowała również nauczycielom i obsłudze, wręczając nagrody dyrektora szkoły. Rada Rodziców złożyła na ręce pani dyrektor kosz słodyczy i zaprosiła wszystkich pracowników szkoły na poczęstunek.
Danuta Domańska-Guz

Możesz również polubić…